Dashboard of Katherine Nguyen

Katherine Nguyen

169 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

#tieungoclongnu #rongnhobe

Contact list (4)

Mời mọi người xem tin tức trên youtube Bé Rồng nghe thấy hay nè Người ÔI 

https://bantinthegioi.com

https://bit.ly/2GcTz8U

Nhân vật xuất hiện sẽ nối ngôi TT Trump rối loạn mô tả và lãnh đạo Cộng hòa xếp lại nước mỹ


Please to comment

Kẻ ngu có thể không ác, nhưng kẻ ác chắc chắn là kẻ ngu, vì nếu khôn ngoan hẳn sẽ biết: chỉ ai biết yêu thương mới có được hạnh phúc trọn vẹn 

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

Cán cân đã quá lệch. Rồi sẽ bị đát lắm cho tất cả 

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

Cán cân đã quá lệch. Rồi sẽ bị đát lắm cho tất cả 

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

Cán cân đã quá lệch. Rồi sẽ bị đát lắm cho tất cả 

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

https://youtu.be/fezlub109JM

#little Sài Gòn NEW Please to comment

Katherine Nguyen

169 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

#tieungoclongnu #rongnhobe

Contact list (4)