Dashboard of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

647 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (69)

Sometimes we have to leave the things we love - not because we didn't love them enough, but for we loved them too much heartbroken heart


Please to comment

Vaccine Moderna có thành phần Luciferin 66,6ml - QĐ Mỹ đang từ chối loại vaccin này chích đại trà trong quân đội.

Không biết có gì ẩn ý trong chữ " Lucifer in & 666 "mà loại vaccine này mô tả không? Bởi Lucifer là tên 1 thiên thần sa ngã trong Kinh Thánh và bị Chúa đày xuống Địa ngục 1000 năm, cùng dẫy số 666 là dấu ấn của quỷ. Nên phải chăng dòng chữ " Luciferin 66,6" cũng có nghĩa " Lucifer 666 ở trong cơ thể bạn "?

Chị LVG FUN  giải thích dùm em nhé , tks chị.


Please to comment

Kaya Nguyen

647 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (69)