Dashboard of Subtract Multiply

Subtract Multiply

488 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (8)

Fun

Ha ha ! Google dịch vẫn nhầm lẫn ý nghĩa từ này, từ kia.

_________________________________

Trach Dao's butt - China's most invisible knife, better than the gods. While in hell, this Butt Trach Blade was Satan's weapon. It can take lives but less blamed by the masses. Members of the gang who own it is often psycho, always positive self-good.

 


Please to comment
Phản bác Hội đồng thẩm phán vụ Hồ Duy Hải NGUYỄN TƯỜNG THỤY 8/5/2020 là một ngày đen tối và đáng phỉ nhổ nhất của lịch sử tư pháp Việt Nam. Kết thúc phiên tòa giám đốc thẩm, Hội đồng thẩm phán bỏ phiếu 17/17 bác kháng nghị của Viện kiểm sát tối cao. Điều này đồng nghĩa với 17 kẻ trong Hội đồng thẩm phán quyết tâm giết Hồ Duy Hải. Giết một con người mà không có một bằng chứng nào thuyết phục. Dấu vân tay của tử tù không trùng với bất cứ dấu vân tay nào thu được ở hiện trường; không chứng minh được Hải có thể có mặt ở hiện trường vào thời điểm ấy; vật chứng như dao, thớt mua ngoài chợ... Tất cả chỉ dựa vào lời nhận tội của Hồ Duy Hải, còn lời khai của Hải dưới áp lực nào họ không cần cần tính đến. Lời khai của...See more

Please to comment

Subtract Multiply

488 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (8)