Dashboard of Katherine Nguyen

Katherine Nguyen

213 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)

Đất nước Việt Nam cần sự minh bạch trong mọi ngành nghề khác nhau mới mong đưa đất nước đi lên 


Please to comment

Đất nước Việt Nam cần sự minh bạch trong mọi ngành nghề khác nhau mới mong đưa đất nước đi lên 


Please to comment

Đất nước Việt Nam cần sự minh bạch trong mọi ngành nghề khác nhau mới mong đưa đất nước đi lên 


Please to comment

Ngày tàn của chế độ cộng sản ác quỷ


Please to comment

Ngày tàn của chế độ cộng sản ác quỷ


Please to comment

 Kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chúng ta là 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

NGUYỄN XUÂN PHÚC 

TÔ LÂM 

3 KẺ NÀY LÀ GIẶC ĐÓ MỌI NGƯỜI ÔI VÀ LÀ KẺ RA LỆNH GIẾT CHẾT CỤ KÌNH VÀ GIẾT HẠI GIA ĐÌNH CỤ KÌNH 

RỒNG NHỎ BÉ RẤT TỨC GIẬN KHI NHÌN THẤY DÂN TỘC MÌNH BỊ ỨC HIẾP QUÁ NHIỀU 

BA MIỀN BẮC TRUNG NAM CÙNG CHUNG MỘT LÒNG THÌ MỚI DIỆT TRỪ GIẶC NỘI XÂM RỒI SAU ĐÓ TỚI NGOẠI XÂM LÀ GIẶC TÀU ĐÓ  


Please to comment

Katherine Nguyen

213 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)