Dashboard of Katherine Nguyen

Katherine Nguyen

213 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)

TRỜI DIỆT TRUNG CỘNG 

NHÂN QUẢ NHÃN TIỀN 

TRỜI KÊU AI NẤY DẠ


Please to comment

Tin vui: ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC THỪA NHẬN SẼ SỤP ĐỔ VÌ CORONA VIRUS  

XEM TRÊN YOUTUBE NHÉ NGƯỜI ÔI 


Please to comment

Tin Hoa Kỳ

HÉ LỘ KINH HOÀNG VỀ TỘI ÁC CỦA CHÍNH QUYỀN TRUNG QUỐC CỐ TÌNH ĐỂ DỊCH BỆNH LÂY LAN 

XEM TRÊN YOUTUBE NHÉ NGƯỜI ÔI 


Please to comment

Đất nước Việt Nam cần sự minh bạch trong mọi ngành nghề khác nhau mới mong đưa đất nước đi lên 


Please to comment

Đất nước Việt Nam cần sự minh bạch trong mọi ngành nghề khác nhau mới mong đưa đất nước đi lên 


Please to comment

Đất nước Việt Nam cần sự minh bạch trong mọi ngành nghề khác nhau mới mong đưa đất nước đi lên 


Please to comment

Katherine Nguyen

213 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Education & Family life
About me:

Contact list (7)