Dashboard of Katherine Nguyen

Katherine Nguyen

281 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Education & Family life
About me:

Rồng Nhỏ Be

Contact list (8)

Nếu bạn không đúng 55 thì đừng cho rằng người khác sai

(Đắc Nhân Tâm)


Please to comment

Đầu óc không có trí tuệ, giống như lồng đèn không có nến.

(Lev Tolstoy - Nga)


Please to comment

Đầu óc không có trí tuệ, giống như lồng đèn không có nến.

(Lev Tolstoy - Nga)


Please to comment

Dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, chia sẻ với người bất hạnh, động viên với người có chí hướng, tha thứ người mắc lỗi lầm, bao dung với kẻ yếu khoan hòa với người mạnh. Bởi đến một lúc nào đó trong cuộc đời của mỗi con người, họ cũng sẽ lâm vào 

(Đắc Nhân Tâm)


Please to comment

Có phúc lấy được vợ già 

Sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh

Vô phúc lấy phải trả ranh

Nó ăn nó phá tan tành nó đi 

Ca Dao - Tục Ngữ - Cuộc sống  


Please to comment

VU LAN THÁNG BẢY NGÀY RẰM

LÒNG CON HIẾU THẢO GHI LÒNG CHỚ QUÊN 

(ST)


Please to comment

Katherine Nguyen

281 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Education & Family life
About me:

Rồng Nhỏ Be

Contact list (8)