Dashboard of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

496 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)

Danh tướng Trần Bình Trọng (1259-1285) Danh tướng Trần Bình Trọng Dòng dõi Lê Đại Hành Là Người có công lớn Trong một cuộc chiến tranh (1). Một trận đánh quan trọng, Chặn bước bọn Tàu – Nguyên, Trần Bình Trọng bị bắt, Hai vua được bình yên (2). Giặc biết Ông tài giỏi, Đe dọa và vỗ về, Hứa phong vương phong tước, Ông khẳng khái cười chê! “Ta thà làm quỉ nước Nam, Tước vương đất Bắc chẳng ham bao giờ!” (3) Bọn Tàu – Nguyên thất bại, Chúng đành phải giết Ông, Người Anh Hùng nước Việt, Lúc tuổi đời mênh mông! (4) Với lòng trung dũng ấy, Ông đã được vinh phong Báo Nghĩa Vương từ đấy. Một tấm gương sáng trong! Ninh Thuận, 02-12-2018 PHAN THÀNH KHƯƠNG (1) Là người thuộc dòng dõi Lê Đại Hành nhưng...See more

 • Lê Trung Tĩnh, Phan Thành Khương  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Khương. Để tôi cho các cháu trong nhà đọc bài thơ này, vừa học lịch sử, vừa học tiếng Việt. 12:29 30/07/2020
Please to comment
Please to comment

"Thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của họ." (Lập trường của Hoa Kì về Yêu sách Hàng hải ở Biển Đông).


Please to comment

"Chúng tôi muốn thể hiện rõ ràng rằng các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu như toàn bộ Biển Đông, cũng như hàng loạt các chiến dịch bắt nạt nhằm kiểm soát các nguồn tài nguyên này, là hoàn toàn phi pháp." (U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea - Michael R. Pompeo, Secretary of State).


Please to comment

"Thế giới quan theo kiểu ăn cướp của Trung Quốc không có chỗ đứng trong thế kỷ 21." (Lập trường của Mĩ về các yêu sách hàng hải ở Biển Đông).


Please to comment

"Chúng tôi sát cánh với cộng đồng quốc tế để bảo vệ tự do biển cả và tôn trọng chủ quyền và từ chối bất kì nỗ lực nào để áp lập theo kiểu "sức mạnh tạo ra cái đúng" trên biển Đông hoặc khu vực rộng lớn hơn." (Lập trường của Hoa Kì về những yêu sách ở biển Đông).


Please to comment

Phan Thành Khương

496 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Education & Family life
About me:

Contact list (20)