Dashboard of Phan Thành Khương

Phan Thành Khương

809 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Religion
About me:

Friend list (21)

"Thà hi sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Binh chủng Hải quân." (Trung úy, Anh hùng Trần Văn Phương).


 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  1 others  like this.
  • Phan Thành Khương  Click chuột vào ảnh, các bạn sẽ thấy trọn vẹn! 16:15 12/03/2021
  • Lê Trung Tĩnh  Bác Phan Thành Khương  chịu khó chọn thể loại (category) của bài của mình. Như vậy người dùng dễ tìm bài của bác hơn. Ví dụ bài náy có thể là Tâm trạng. Chính trị chẳng hạn. 17:00 12/03/2021
   Phan Thành Khương  Làm thế nào để "chọn" thể loại, chủ đề ấy anh? 09:57 17/03/2021
Please to comment
 • Chloé Diễm Châu TT, Hung Vo  like this.
  • Chloé Diễm Châu TT  just shared this status/Activity with Trần Kim Thập, Phan Anh Dũng, Phan Thành Khương 07:52 20/04/2021
  • Chloé Diễm Châu TT  Xin dịch ra tiếng Việt giùm DC cảm ơn :) 07:55 20/04/2021
  • Chloé Diễm Châu TT  just shared this status/Activity with Hung Vo 07:55 20/04/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 00:27 21/04/2021
Please to comment
 • Le Vinh Truong  like this.
  • Chloé Diễm Châu TT  just shared this status/Activity with Phan Anh Dũng, Phan Thành Khương 18:10 17/04/2021
  • Chloé Diễm Châu TT  Ôi 2 ông thần ...đèn chiến hữu của LivenGuide mà DC hâm mộ nghe bài này rồi hát chắc là hay... 18:12 17/04/2021
Please to comment

Mời các Bạn nghe ca khúc "Trưng Nữ Vương"!

https://www.youtube.com/watch?v=VcOi8G64feg

 

 Please to comment

Phan Thành Khương

809 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Ninh Thuận
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Religion
About me:

Friend list (21)