Dashboard of Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

393 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (56)

Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ 26 August 2018 · Cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ bắt đầu với danh sách ban đầu gồm 8 Ứng cử viên: 4 của đảng Cộng sản và 4 bên ngoài đảng Cộng sản. Ngoài ra cử tri có thể đề cử Ứng cử viên khác mà họ mong muốn. Với thời gian, "Ứng cử viên khác" nào có nhiều phiếu nhất sẽ thay Ứng cử viên có số phiếu thấp phiếu nhất trong danh sách ban đầu. Với quy tắc đó, hiện nay đảng Cộng sản đã không còn đa số: chỉ còn lại 2 Ứng cử viên, ngoài đảng Cộng sản đã lên 5 Ứng cử viên. Chúng tôi xin vinh danh bên dưới những Ứng cử viên được cử tri đề nghị dầu họ không có tên trên danh sách ban đầu. Đó là một vinh dự lớn vì họ đã được người dân tín nhiệm thông qua một cuộc Bầu cử trung thực và...See more

Please to comment
Một đất nước mất niềm tin là một đất nước lụi tàn. Bất cứ người lãnh đạo hay một đảng phái chính trị nào của Việt Nam cũng cần phải đặt vấn đề xây dựng lại niềm tin của người Việt là mục tiêu hàng đầu. Đó là niềm tin vào những giá trị nhân bản cốt lõi của người Việt, của lá lành đùm lá rách, của tinh thần tương thân tương ái, của những giá trị dân chủ mà nước Việt Nam đã thực hành từ Hội nghị Diên Hồng cho đến những năm tự do ở miền Nam trước 1975. Đó là niềm tin vào sự quật cường của người Việt, của chiến thắng Bạch Đằng, của hội thề Lũng Nhai nghĩa quân Lê Lợi cắt máu ăn thề kháng chiến chống giặc Minh, của “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có.” Đó là niềm tin vào nước Việt và...See more

Please to comment
10 July 2018
Đính kèm là hình các phiếu gần đây nhất của cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Giờ trên cột Timestamp lấy theo của Vương quốc Anh.

Trân trọng cảm ơn những người bỏ phiếu đã chọn tên của họ được thông báo cùng kết quả. Đây là một lựa chọn chúng tôi mới thêm vào phiếu bầu. Chúng tôi đang xem xét thu thập CMND, hộ chiếu hay các thông tin chứng minh có thể bỏ phiếu và ứng cử cho người Việt tại hải ngoại.

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng các ứng cử viên và tất cả các đảng phái, cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ đang diễn ra tại https://baucudanchulink.wordpress.com

Kết quả và diễn tiến cho đến nay tại https://www.facebook.com/letrungtinh và tại https://www.facebook.com/Baucudanchu/

(Các bạn và Lê Trung Tĩnh)

Please to comment
10 July 2018 Vừa có người từ Bạc Liêu, nghề nghiệp Giáo viên, bầu cho ông Trần Huỳnh Duy Thức, người vẫn đang dẫn đầu kết quả cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ với 34.6% số phiếu. Xin thông tin về quy chế và diễn tiến cơ bản nhất của cuộc bầu cử đến nay: Cuộc bầu cử bắt đầu với danh sách chính thức bao gồm 4 Ứng cử viên của đảng Cộng sản và 4 không thuộc ĐCS. Ngoài ra người bỏ phiếu còn có thể đề cử thêm Ứng cử viên mình ủng hộ trong lựa chọn Khác. Người nào được đề cử Khác nhiều phiếu nhất sẽ thay thế Ứng cử viên ít phiếu nhất trong danh sách chính thức. Ví dụ như ông Nguyễn Gia Kiểng của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đã được đưa vào danh sách chính thức nhờ phiếu của cử tri dầu không có tên trong danh sách ban đầu. ...See more

 • Nguyễn Kim Khánh ( New)  like this.
  • FBfriend  Xin Ts Lê Trung Tĩnh   cho biết thêm về DANH SÁCH BAN ĐẦU là do ai chọn, dựa trên nguyên tắc luật lệ nào? Xin mọi người tìm hiểu và quan tâm tham khảo, gửi thắc mắc, đóng góp tích cực để ngày càng có nhiều thành phần tham gia phong trào chính trị Bầu cử này vì nguyện vọng của nhân dân là DÂN CHỦ và quyền công dân cho VIỆT NAM. Châu cảm ơn anh chị em.See more 16:20 17/10/2019
Please to comment
12 June 2018 Chúng tôi đã loại bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Đại Quang ra khỏi danh sách các Ứng cử viên của cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ. Lý do: từ lúc có tên trong danh sách chính thức, hai ứng cử viên thuộc đảng Cộng sản này đã không được một phiếu nào, có tỷ lệ phiếu bầu của người Việt là 0%, dĩ nhiên thấp hơn số phiều giành cho những người ngoài đảng Cộng sản như ông Nguyễn Quang A (17,9%), ông Lê Công Định (16,3%) hay trong đảng Cộng sản như ông Nguyễn Phú Trọng (gần 1%) và ông Nguyễn Xuân Phúc (dưới 1%). Cảm ơn bà Ngân và ông Quang đã tham gia cuộc Bầu cử. Dĩ nhiên trong tương lai nếu có phiếu bầu cho bà/ông, chúng tôi sẽ đưa bà/ông vào danh sách được cử tri đề nghị thêm. Việc bà Ngân và ông Quang rời danh sách làm cho đại...See more

  • Nguyễn Kim Khánh ( New)  Ông TDQ phải loại ra khỏi danh sách là đúng, vì ổng đã chết 23:30 17/10/2019
Please to comment
10 June 2018 Trước những quyết định quan trọng như luật đặc khu, luật an ninh mạng, người Việt thật sự không có tiếng nói đại diện. Các vấn đề hệ trọng đó được hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng sản quyết định và Quốc hội thông qua. Tuy nhiên cả hai đều không đại diện cho người Việt do không được lựa chọn bằng những cuộc bầu cử nghiêm túc, dân chủ và công bằng. Người Việt có quyền được biết, được quyết định, được chọn lãnh đạo và tổ chức chính trị phục vụ và thay mặt cho mình! Đó là một điều hợp lẽ tự nhiên và đạo đức. Đã đến lúc chúng ta nói không một cách thẳng thắn với sự im lặng, thỏa hiệp hay nhượng bộ đối với một thể chế độc tài dựa vào những lý do như ổn định để phát triển kinh tế, vì đại cục...Một môi...See more

Please to comment

Bầu cử lãnh đạo Việt Nam dân chủ

393 Credits Price: 100 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Tuyệt đối công bằng, trung thực, và tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ.

Contact list (56)