Dashboard of Hung Vo

Hung Vo

46 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Sydney
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
  Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (5)

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  like this.
  • Viet Nam Christian  hổng thích để POLL thích viết tắt POL được không ta 04:46 29/06/2021
  • Viet Nam Christian  just shared this status/Activity with Hung Vo 05:00 29/06/2021
  • Viet Nam Christian  Bác Hung Vo  có thể dịch giùm DC từ "cái quạt mo" ra tiếng Anh không? ^^ 05:06 29/06/2021
Please to comment

Andrea Bocelli, Laura Pausini - Dare To Live (HD) ft. Laura Pausini - YouTube

Try looking at tomorrow, not yesterday

And all the things you left behind

All those tender words you did not say

The gentle touch you couldn't find

In these days of nameless faces

There's no one truth, but only pieces

My life is all I have to give

Dare to live! Until the very last

Dare to live! Forget about the past

Dare to live!

Giving something of yourself to others

Even when it seems there is

Nothing more left to givePlease to comment
Please to comment
TƯỜNG LỬA Cũng đã có nhiều người hỏi nếu không xoá các bài nhạy cảm sẽ đến lúc chính quyền Việt Nam đặt tường lửa đối với Livenguide thì sao? Làm phật lòng một ai đó không bao giờ là mục tiêu của Livenguide. Livenguide là nơi gặp gỡ của mọi quan điểm, cách nhìn, có thể chỉ trích, có thể ủng hộ nhà nước Việt Nam, và nhiều chuyện khác nữa từ tôn giáo đến giải trí từ văn hoá đến làm ăn. Đó là một mạng xã hội trung thực, lành mạnh, hướng thiện, tốt và hữu ích cho nhiều người. Do đó mình nghĩ không có lý do gì để nhà nước Việt Nam đặt tường lửa đối với Livenguide. Mặt khác, đối với người yêu tự do không có bức tường nào đủ dài và đủ cao. Và dầu gì thì Livenguide cũng không thể vì e ngại Việt Nam có thể đặt tường lửa mà không...See more

Please to comment

Hung Vo

46 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Australia - Sydney
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Car
  Train
  Foot
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Friend list (5)