Dashboard of Chloé TTDC

Chloé TTDC

12737 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (214)

Tại sao tôi tin Chúa Jesus?

https://youtu.be/-zvbVNs6ZI4

   • Chloé TTDC  Cảm ơn Luật sư Nguyễn Văn Đài. 07:47 27/02/2021
Please to comment
Romans 6 Nhưng bây giờ anh em đã được giải phóng khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Đức Chúa Trời, thì kết quả mà anh em được là sự thánh hóa, và cuối cùng được sự sống đời đời. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta. Rô-ma 6:22‭-‬23  http://But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:22‭-‬23 NIV https://bible.com/bible/111/rom.6.22-23.NIV Có một câu kinh thánh khác: tôi sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Nếu được nghe rằng bạn là người được Chúa chọn, hay...See more

  • Chloé TTDC  Đến công viên gần nhà vào một ngày nghỉ lúc giao mùa sang Xuân, tiểu cảnh công viên Nhật bản thật đẹp, với hình ảnh biểu tượng văn hóa châu Á có chùa chiền và tượng phật của họ thì người Đức học được gì nhỉ? 16:54 26/02/2021
  • Chloé TTDC  But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Romans 6:22‭-‬23 NIV https://bible.com/bible/111/rom.6.22-23.NIV 19:07 26/02/2021
Please to comment
Meinung 25.02.2021, 06:59 GASTBEITRAG Wiesendangers Wuhan-Studie ist ein wichtiger Anstoß Lesedauer: 5 Minuten Gerhard Strate ( The Hamburg lawyer Gerhard Strate is one of the most prominent criminal defense lawyers in Germany.) The nanoscientist's collection of materials directs attention to dangerous virus production in laboratories. He deserves our thanks for that. We remember: at the general debate in the Bundestag on December 9th, the Chancellor explained the motives that led her to study physics in the GDR. Much can be overridden, but not the laws of gravity and the speed of light. We have to take “science” seriously. And she explicitly referred to the recommendations of the Leopoldina published the day before. These were aimed at a tough lockdown on December 14th. Only two sources were given in this statement. The actual text was only four and a half pages...See more

  • Chloé TTDC  Trong đai dịch có người giàu càng giàu hơn là ai nhỉ? có người hiếu chiến càng nguy hiểm hơn là ai nhỉ? 15:52 26/02/2021
  • Chloé TTDC  Thật không thể tưởng tượng được chính phủ bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang y tế tại nơi công cộng, và toàn bộ khẩu trang nhập khẩu trang từ China không biết chất lượng ra sao. Quá kinh khủng 16:50 26/02/2021
Please to comment

Trong báo cáo mới nhất của Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) có trụ sở tại Paris, Việt Nam nằm trong số 5 nước bỏ tù các nhà báo nhiều nhất thế giới với 28 tù nhân.


Please to comment
Please to comment

Chloé TTDC

12737 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (214)