Dashboard of Chloé Diễm Châu TT

Chloé Diễm Châu TT

13325 Credits Price: 40 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Education
  Health
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Fun
About me:

I was born in Sai Gon, Vietnam. Jesus Christ is my Savior. I've found my self to love Jesus the Lord my God as my spiritual need. Thank you Lord ! I love reading, flowers arranging and photography.... See more

Friend list (313)

Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Bảo an LHQ của China Trung Tĩnh Lê  hat diese Petition an Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và các Lãnh đạo thế giới gestartet. English Version   Trung Tĩnh Lê hat diese Petition gestartet Darum unterschreiben Menschen:   Yen Pham ·vor 10 Monaten Chinazi is cockroaches, thugs, robbers...virus.. NO China in the World    Phuong Vo Kim ·vor 10 Monaten Đề nghị các Ông (bà) trong Hội đồng Bảo An Liên Hiệp quốc bãi nhiệm tư cách thành viên của Trung quốc : vì họ không xứng đáng. Mấy năm qua đối với dân trong nước họ phạm tội diệt chủng tra tấn tù nhân học viên Pháp luân công, người Duy Ngô Nhỉ, Tây Tạng, giết mổ sống cướp nội tạng để bán. Trấn áp...See more

Please to comment
Democracy dân chủ nghĩa là gì? 1. Giá trị phẩm cách quốc gia. 2. Đối tượng cần triệt tiêu mà con người của thể chế dưới sự lãnh đạo của đảng độc tài cộng sản gọi là "nấm độc". 3. "rân chủ" hay "rận chủ" hay "thế lực thù địch" 4. Chủ đề bàn cãi công khai của những người có tên trong danh sách blacklist trên truyền thông của đảng nhà nước. Tại sao xã hội tiến bộ cần những con người đấu tranh cho nó?   1. Nhu cầu phát triển trí tuệ 2. Nhu cầu hạnh phúc 3. Nhu cầu cơ bản 4. Nhu cầu cao cấp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- All Nobel Peace Prizes The Nobel Peace Prize has been awarded 101 times to 135...See more

 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Chloé Diễm Châu TT  https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/summary/ 16:05 12/04/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Nguyễn Tuyết Lan, Mẹ Nấm, Tuyet Lan Nguyen 18:12 12/04/2021
  • Chloé Diễm Châu TT  Mình ngẫm nghĩ thấy EU 27 quốc gia mà người ta còn thống nhất thành một khối liên minh ĐƯỢC thì 100 triệu dân "nước nhược tiểu" đồng lòng thay đổi từ độc tài (một đảng cầm quyền luôn luôn vinh quang muôn năm...nổ) thành có democracy như EU được không nhỉ? 15:41 13/04/2021
Please to comment
“Câu chuyện cuộc đời là một trong những khái niệm tầm thường đã len lỏi vào thế giới bác học. Trước tiên, nó âm thầm xuất hiện nơi các nhà dân tộc học. Rồi tiếp theo và rất gần đây, rầm rộ với các nhà xã hội học. Nói về câu chuyện cuộc đời, ít ra cũng giả định rằng cuộc đời là một dòng chảy, và đó không phải là vô nghĩa, giống như nhan đề tác phẩm của Maupassant, Một cuộc đời, một cuộc đời gắn kết và là một tổng thể các sự kiện của hiện hữu cá nhân được nhìn nhận như một dòng lịch sử và truyện kể của dòng lịch sử ấy” (Pierre Bourdieu, 1986, tr. 69). ️Trong không gian ấm cúng của Youth Station, PGS. TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội, đã có một buổi chia sẻ học thuật với các sinh...See more

Please to comment
Matthew 19 Người thanh niên giàu có (Mác 10:17-31; Lu-ca 18:18-30) 16Lúc ấy, có một người đến hỏi Ngài: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều lành nào để được sự sống đời đời?” 17Đức Chúa Jêsus đáp: “Sao ngươi hỏi Ta về điều lành? Chỉ có một Đấng trọn lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, hãy tuân giữ các điều răn.” 18Người ấy hỏi: “Những điều răn nào?” Đức Chúa Jêsus đáp: “Ngươi chớ giết người; chớ gian dâm; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối;Xuất 20:13-16; Phục 5:17-20. 19hãy hiếu kính cha mẹ ngươi và hãy yêu thương người lân cận như chính bản thân mình.”Xuất 20:12; Phục 5:16; Lê 19:18. 20Người thanh niên ấy thưa: “Tôi đã vâng giữ tất cả những điều nầy, tôi còn thiếu...See more

Please to comment

Chloé Diễm Châu TT

13325 Credits Price: 40 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  In English
  Education
  Health
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Fun
About me:

I was born in Sai Gon, Vietnam. Jesus Christ is my Savior. I've found my self to love Jesus the Lord my God as my spiritual need. Thank you Lord ! I love reading, flowers arranging and photography.... See more

Friend list (313)