Dashboard of Chloé Thi Diem Chau Tran

Chloé Thi Diem Chau Tran

13716 Credits Price: 40 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Fun
About me:

I live in Bonn.

Friend list (398)

Minh đang vi vu ở thành phố cổ Ahrweiler, và ngắm những ngôi nhà trong phố từ 1500 đến nay tưởng chừng như đang lướt trong  một thư viện sống động ^^

Please to comment

Nhà thờ tu viện Maria Laach đã có từ thế kỷ 11, bạn nghĩ gì về Thượng Đế khi đến nơi thờ phượng của ngàn năm cũ được gìn giữ tới nay?


Please to comment
Please to comment

Chloé Thi Diem Chau Tran

13716 Credits Price: 40 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Fun
About me:

I live in Bonn.

Friend list (398)