Dashboard of Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

2745 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (155)

Trẻ em Việt Nam có “nguy cơ cao” chịu tác động của khủng hoảng khí hậu - UNICEF "Báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam tiếp xúc nhiều với ô nhiễm không khí và lũ lụt.  Báo cáo kêu gọi đầu tư vào hành động bảo vệ khí hậu và bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo lợi ích phát triển và đảm bảo tương lai bền vững cho trẻ em. Ngoài ra, các biện pháp như phục hồi xanh sau COVID-19, cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và giáo dục về khí hậu có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong việc bảo vệ tương lai của trẻ em khỏi tác động của biến đổi khí hậu. Bà Lesley Miller, Phó Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết “Khủng hoảng khí hậu là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em”. “Môi trường sống ở Việt Nam ngày càng có nhiều...See more

Please to comment
Please to comment
Cánh Chim Và Trẻ Thơ , L'oiseau Et L'enfant , Lời Việt Lữ Liên , Ca sĩ Khánh Hà - YouTube Comme un enfant aux yeux de lumière Qui voit passer au loin les oiseaux Comme l'oiseau bleu survolant la Terre Vois comme le monde, le monde est beau Beau le bateau, dansant sur les vagues Ivre de vie, d'amour et de vent Belle la chanson naissante des vagues Abandonnée au sable blanc Blanc l'innocent, le sang du poète Qui en chantant, invente l'amour Pour que la vie s'habille de fête Et que la nuit se change en jour Jour d'une vie où l'aube se lève Pour réveiller la ville aux yeux lourds Où les matins effeuillent les rêves Pour nous donner un monde d'amour L'amour c'est toi, l'amour c'est moi L'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi Moi je ne suis qu'une fille de l'ombre Qui voit briller l'étoile du soir Toi mon étoile qui...See more

Please to comment
Amazon.com: Works of Love Are Works of Peace: Mother Teresa and the Missionaries of Charity: 9780898705614: Collopy, Michael: Bücher Hơn bốn năm thực hiện và xuất bản với sự cho phép và hợp tác của Mẹ Teresa ở Calcutta, cuốn sách khổ lớn 224 trang này cung cấp tài liệu ảnh toàn diện nhất về công việc tông đồ và đời sống cầu nguyện của Dòng Thừa sai Bác ái chưa được xuất bản. Sách được coi là một hồ sơ lịch sử quan trọng, sách cầu nguyện này miêu tả một cách sinh động sự bình an và niềm vui có thể đến khi những việc nhỏ được thực hiện với tình yêu lớn. Nó cung cấp tài liệu phong phú cho việc cầu nguyện và tĩnh tâm. Được bao gồm và xuất bản lần đầu tiên, với sự cho phép đặc biệt của Mẹ Teresa, phần phụ lục chứa nội dung của cuốn sách cầu nguyện...See more

Please to comment
Please to comment

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

2745 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (155)