Dashboard of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)

Tốt nhất là đừng có mượn tiền vợ nữa nhe 500 ông giáo

 


Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Lê Quang Huy  and  1 others  like this.
  • Lê Quang Huy  Chất giọng của bác nghe như của ca sĩ Duy Khánh. 14:03 13/08/2020
   Le Vinh Truong  Dạ tôi mến ông ấy và nghe ổng ca từ hồi nhỏ. 14:04 13/08/2020
Please to comment

Gương mặt người Mẹ nào cũng như thiên thần

Vươn lên hướng thượng, hướng thiện và bước qua thống khổ


Please to comment
 • Thu Tam Trinh, xuan  and  1 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Mơ toàn chuyện trên mây :) 14:20 13/08/2020
Please to comment

Có ai than trời trách đất hôm nay thì hãy coi cái con sóc này nè.

Cả làng sóc, vợ chồng con cái kéo ra làm sao giải cứu cho hắn đây?


Please to comment

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)