Dashboard of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)

Chạy thể thao chống cúm Vũ Hán


Please to comment

Phòng khám Nha khoa bên Nhật

Các ông Tẫn Dương, Trần Quang Phi có dám làm bảng này ở phòng khám các ông không?


Please to comment

Ai mua mật ong xịn không?

Hãy xem hình người lấy mật ong bị đánh sưng húp đây.


Please to comment

Cách nghĩ của em học trò này mới đúng là 

Thinking out of the box

Đừng có mà cười cậu ta, cười ông thầy mới đúng.


 • Lê Trung Tĩnh, Subtract Multiply  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Tks anh Trương :) em nghĩ tới đảng nhà nước bắt xài Bluezone, nếu ai xài thì được tặng vài khóa học về truyền thông mạng và luật quốc tế liên quan nữa mới ngon, virus Tàu làm rối loạn cả lên... 16:23 14/08/2020
Please to comment

Ngày đầu về nhà chồng là bắt đầu càm ràm rồi.

"Tui bực cách anh nói với linh mục lắm nhen!"

Chồng chỉ có đờ mặt ra thôi 


Please to comment

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)