Dashboard of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)

Ts Lê Vĩnh Trương "Có hai phương tiện để một đất nước vươn lên ngôi hùng bá đó là môi trường và geopolitic địa chính trị. Nguồn nước, nguồn dầu là mạch sống, môi sinh của một quốc gia, một khu vực địa lý. Trung Quốc hiện thiếu nước và đang trực tiếp đe dọa Lào về vấn đề nước tại sông Mê Kông. Vấn đề nguồn nước đã gây ra hàng loạt tranh cãi đấu tranh giữa Trung Quốc với Lào, Bắc Triều Tiên, Ấn Độ bộ bên cạnh các tranh cãi chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Nhật, Đông Nam Á. Bản thân Trung Quốc không chia sẻ nguồn nước và họ đã lập các đập dẫn đến cạn kiệt nước ở các quốc gia hạ nguồn. Việc ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước nhiễm và ngập mặn ở những nước Đông Nam Á diễn ra đặc biệt...See more

Please to comment
 • Lê Trung Tĩnh, Tran Thi Diem Chau  and  1 others  like this.
  • Subtract Multiply  "GNIKWAH NEHPETS - .EGNAHC OT TPADA OT YTILIBA EHT SI ECNEGILLETNI". Is it Latin ? 14:26 04/09/2020
   Le Vinh Truong  Intelligence is the ability to adapt to change. Họ dùng các ký tự thay thế cho alphabet. 17:33 04/09/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Stephen Hawking? 19:57 04/09/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Excellent, thank you anh Truong! 19:58 04/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Danke Dir anh Trương em postFB hỏi thông thái kiểu China Việt Nam xây đập thủy điện thì cứu đồng bằng sông Cửu Long bằng cách chi? 10:56 05/09/2020
Please to comment

Việt Nam tổ quốc ơi, con xa người rồi...

Nhạc Nguyễn Văn Đông , Ca sĩ Hà Thanh

https://www.youtube.com/watch?v=gogmM_BKoK4&list=PLABAF9A54260BEF48&index=19&t=0s&app=desktop • Lê Trung Tĩnh, Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  So impressed by this song written by Nguyen Van Dong after and for Vietnamese exiling to the US. Thank you NVD and the US. 00:05 29/08/2020
  • Lê Trung Tĩnh  Thank you anh Truong for posting this song. A very surprising coincidence because I read and thought more recently about life in the US. 00:07 29/08/2020
Please to comment

Nhạc Nguyễn Văn Đông

Sang trọng, thánh thót và trĩu nặng ưu tư nhân sinh.

Quý kính đời quân nhân và phảng phát nỗi buồn thương cho cuộc bể dâu hằn trên đất nước.

Hãy nghe những tâm tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông

https://www.youtube.com/watch?v=Vxc0g2ZAabc&list=PLABAF9A54260BEF48 • Lê Trung Tĩnh, Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Danke dir anh Trương hát bài ANH hay lắm. 13:44 29/08/2020
   Le Vinh Truong  Yes rất thích bài này. 14:18 04/09/2020
Please to comment

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)