Dashboard of Tony Le Eurotour

Tony Le Eurotour

902 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Cruise ship
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

6 LÝ DO DU LỊCH CÙNG EUROTOUR: http://euro-tour.fr/home Tận tình, chuyên nghiệp, lâu bền 1. Không chỉ tổ chức du lịch, EUROTOUR giúp quý khách «sống» và khám phá... See more

Friend list (664)

Ở Roma và Venice. Roma có nhiều thành cũ, giờ khia quật lên. Cả thành phố như một bảo tàng, đụng đâu cũng có đồ cổ từ vài nghìn năm. Cũng khổ.

Please to comment
We are looking for a CAR + DRIVER + GUIDE for the following tour. Please contact us to give your best quote. The Meeting location: Geneva, Switzerland Period: 01-06July/2017 Flight: EK Grp size=20paxs Hotel: Hotel Continental Geneva - under own arrangement

 • Lê Trung Tĩnh, Tony Le Eurotour  and  2 others  like this.
  • Tony Le Eurotour  Always looking for CAR + DRIVER + GUIDE for this tour. Please leave your message below for further discuss. 21:24 05/04/2017
Please to comment
EUROTOUR gives you the opportunity to "live" and explore all facets of the landscape and the societies of Europe and Vietnam.
Design and organize tours tailored to each particular client’s need.
The power of EUROTOUR: our staffs live, learn, work and travel in Europe and Vietnam.
We create the best conditions for you to "live" and discover landscape and all facets of European and Vietnamese societies, within the limits of your time.
With this in mind, we design and organize tours tailored to each particular need. We also take care of visa services to get in Europe and Vietnam.
Please contact us to let us know your "tastes" of travel. http://euro-tour.fr/home
+1

Please to comment
Các bạn có biết cái máy đó làm gì không? Nó để nhận tiền donation, tiền từ thiện đó. Ở bên đây người ta làm cho việc nhận tiền từ thiện cũng thành một cái thú, đặc biệt là cho con nít. Bỏ đồng xu vào các lỗ trên máy, thấy nó rớt xuống lòng vòng và nghe nó nhảy leng keng rất thú vị. Thế là trẻ con cứ đòi tiền ba mẹ để bỏ vào máy. Ba mẹ nhiều khi cũng không ham donate gì nhưng thôi thì con đòi quá nên cũng làm người tốt một lần...và nhiều lần vì mỗi nơi lại có cái máy thú vị kiểu khác. Thiệt là...!

Please to comment
Chiêu` CHU² NHÂT 5 thang' 3 - 2017 :
BUÔI² TRINH` DIÊN~ DUY NHât' :
MY~ LINH, Đê Nhât' danh ca Viêt Nam & TRÂN` THAI' HOA` , Giong. hat' vang` trung tâm Thuy’ Nga đên' tư` Hoa Ky`
Đia điêm² : Institution Sainte Marie - 2 rue de l’Abbaye - 92160 ANTONY
RER ANTONY – Ligne B4 – (cach’ tram. RER 50 met’. )
Tham dư. : 45 € - 40 € - 35 € (Chô~ ngôi` co’ sô’)
Liên Lac : Association "Les AMIS du VIETNAM et de l'ASIE " (A.A.V.N.A.)
amivoyage@sfr.fr, amivietnam@aol.com - Tel : 01 44 24 08 76
Ve’ ban’ tai. :
1/ AMIS-CULTURES-VOYAGES 53 rue Nationale 75013 PARIS – Métro Olympiades Ligne 14
Tel : 01 44 24 08 76 – amivoyage@sfr.fr – amivietnam@aol.com
2/ Siêu thi THANH BINH 20 av. de Verdun 94200 – IVRY sur SEINE Tel : 01 46 70 89 99
3/ Trung tâm nhac. Diêm~ Phương - 44 av. d’Ivry 75013 Paris 13è - Tel : 01 45 82 66 60
+1

Please to comment

Tony Le Eurotour

902 Credits Price: 15 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
 • Transports:
 • Bus
  Cruise ship
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Lifestyle
About me:

6 LÝ DO DU LỊCH CÙNG EUROTOUR: http://euro-tour.fr/home Tận tình, chuyên nghiệp, lâu bền 1. Không chỉ tổ chức du lịch, EUROTOUR giúp quý khách «sống» và khám phá... See more

Friend list (664)