Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13189 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (780)

Just watched on CNN: There are up to 40 million Americans facing eviction because of Covid19.

40 Million!!!!

https://edition.cnn.com/2020/08/07/economy/eviction-stimulus/index.html


  • Tran Thi Diem Chau  Corona-crisis ! 07:50 06/09/2020
  • Lê Quang Huy  OMG! 20:10 06/09/2020
   Lê Trung Tĩnh  Yes bac Huy. There are so many things to think and write about Covid and its impact in different types of social economical system. Will try to write it out as a note for myself during this very special time. 00:22 07/09/2020
Please to comment

However you are, the creation of a party and build it up is always important in politics.


 • Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Ở đây có bầu cử địa phương tổ chức chính trị đại diện và thư mời tới nhà. Poster dán đầy đường, có ứng viên hơn 20 tuổi U 30. Mong Việt Nam có ứng viên trẻ tuổi có trách nhiệm với các quốc gia ĐN Á CHÂU Á và quốc tế. Japan là nước nhỏ tại sao họ gánh trách nhiệm nước lớn? 22:52 05/09/2020
Please to comment

Trường học bên Anh nhiều tính tôn giáo hơn bên Pháp. Trẻ con học trường thường vẫn học về các ý niệm tôn giáo, và chủ yếu là Christainity. Ví dụ như trong chương trình lớp 3 có các câu hỏi: What is it like for someone to follow God?


Please to comment

Tụi nhỏ đi học lại, nhận lại thư từ trường học. Có một câu đơn giản mà hay: Aim high - be the best you can be.

Đúng là phải luôn cố gắng để tốt nhất có thể. Chỉ cần lơ là một chút là ai trong chúng ta cũng có thể bình thường và tầm thường. Điều này đúng trong nhiều chuyện, từ lớn đến những việc lặt vặt bên trong gia đình.

Mà ai dám nói những chuyện bên trong gia đình là nhỏ? Have a nice weekend mọi người nhé!


 • Tran Thi Diem Chau, Hung Vo  and  1 others  like this.
 • Please to see more comments
  • Tran Thi Diem Chau  Ngược lại vấn đề Việt Nam thế giới lại hỗ trợ.... Các đảng phái, phong trào chính trị, tổ chức xã hội dân sự nên có tầm nhìn chung với thế giới từ một thành tố "Vietnam" ? 21:41 05/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Ví dụ nhe giả sử Đảng xyz XYZ Vietnam kêu gọi người Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường tìm giải pháp khắc phục hậu quả nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra thì có bao nhiêu người đồng ý? 21:59 05/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Các chính trị gia nào quan tâm the global issue thì mới mong ngta ủng hộ mình chớ 22:03 05/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Đảng nhà nước cộng sản không làm vậy ĐẢNG xyz XYZ có tham gia làm được gì hơn cho nhân dân thay đổi thế giới không? Về nguyên tắc đâu chỉ có chống đối phải không? 07:59 06/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  2020 từ độc tài sang dân chủ chỉ là chiêm bao... 08:17 06/09/2020
Please to comment
One more reason for reducing our dependence to Facebook. ***** Recently, I have noticed that Facebook has quietly removed some posts from Luật Khoa tạp chí's page without any explanation. I am 100% sure the content is decent and has nothing to do with any kind of community standards violations. Facebook has every right to do whatever they want with their platform, I have absolutely no complaints. But they should seriously stop giving the public a false impression of them being a free speech protector/supporter. It's okay to be purely a moneygrubber. As an user and a publisher, I am extremely tired of chasing Facebook's policy and narrative changes. They treat publishers like hell and treat non-state Vietnamese publishers even worse. I am all for Australia requiring tech companies to pay for publishers' content. It's time to diversify content distribution channels and reduce the dependence on Facebook. I can't wait for the day...See more

 • Hung Vo, Thu Tam Trinh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  https://www.facebook.com/1371015798/posts/10218553559014806/ 15:59 02/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Please Phân tích việc bảo vệ quyền lợi hơn 95 triệu dân 09:01 16/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Về Kỹ thuật số hoá và Quản lý Dữ liệu toàn cầu chắc chắn có các Tài năng trí thức trẻ có trách nhiệm công dân quốc gia và công dân toàn cầu đang làm việc này. Hãy lắng nghe và support cho họ. Cảm ơn quý vị đã lên tiếng. 09:05 16/09/2020
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13189 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (780)