Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

15687 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (940)

 • Lê Quang Huy, Kaya Nguyen  like this.
  • Lê Quang Huy  Y aura-t-il un conflit sino-américain? 09:17 30/03/2021
   Lê Trung Tĩnh  Peut être pas/pas encore de conflit direct entre ces deux pays mais des tensions et des guerres proxy dans les regions à risque, comme la Mer de l'Est du Vietnam ou le Taiwan par exemple. 12:09 30/03/2021
Please to comment

Hôm qua gọi điện cho ba, nói chuyện một hồi ông lại đọc cho hai câu, lại phải tra tìm. Đó là "Dust you are, to dust you will return" và câu Homo homini lupus. Ghi lại đây để nhớ từ từ tìm ý nghĩa.


 • Lê Quang Huy, Hung Vo  and  3 others  like this.
  • Chloé Diễm Châu TT  just shared this status/Activity with Chloé TTDC 22:49 28/03/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 23:10 28/03/2021
  • Lê Quang Huy  Homo homini lupus (ngạn ngữ La Tinh) = Người với người là lang sói. 08:26 29/03/2021
   Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn bác Huy. 13:04 29/03/2021
Please to comment

Interesting to know that we can see UK Member of Parliament activities in here https://members.parliament.uk/member/152/contributions#expand-4134983 to see what they did, spoke, voted.

Sir Iain Duncan Smith quite activated a lot on human rights issues: https://hansard.parliament.uk/Commons/2021-03-22/debates/7E304076-1DAF-482C-B4AD-FFFDB8813E53/details#contribution-4777DF16-FE3B-4C64-9C54-6FEEA06322EF

 


Please to comment
Thư gửi Ngài Iain DUNCAN SMITH, Nghị sĩ Vương quốc Anh nhân dịp China trừng phạt các Nghị sĩ và công dân Vương quốc Anh vì những hành động của họ vì nhân quyền tại China ( https://www.bbc.co.uk/news/uk-56532569 ). Thưa Ngài, Tôi ủng hộ nỗ lực của Ngài nhằm vận động cho người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồng Kông và tất cả các nhóm bị đàn áp khác ở China. Do đó, tôi phản đối các biện pháp trừng phạt từ Chính Phủ China đối với Ngài, các Nghị sĩ và Công dân của Vương Quốc Anh. Tôi mong muốn Ngài biết đến đến Kiến nghị về việc loại Trung Quốc khỏi các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc: ...See more

Please to comment
Letter to Sir Iain DUNCAN SMITH, UK Member of Parliament on the occasion of Chinese sanctions on UK Parliamentarians and citizens for their actions for human rights in China ( https://www.bbc.co.uk/news/uk-56532569 ). Dear Sir I support your effort to advocate on behalf of the Uyghurs, Tibetans, Hong Kongers and all other persecuted groups in China. I therefore reject the sanctions from the Chinese Government on you and other United Kingdom Parliamentarians and Citizens. I would like to bring your attention to our current Petition to remove China from the United Nations Security Council permanent members: https://www.change.org/p/general-secretary-of-the-united-nations-and-world-leaders-remove-china-from-un-security-council-permanent-members The Petition has won more than 45,000 signatures from people around the world. You can find in this link the list and number of signatories per country: ...See more

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

15687 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (940)