Dashboard of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

13072 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (776)

This short documentary from The Economist looks at the possible long-term effects on the economy caused by Covid 19

https://youtu.be/f9v6givfTEA • Lê Quang Huy  like this.
  • Lê Quang Huy  Invisible virus, enormous bad effects. 08:53 30/09/2020
Please to comment

Ghost town! London's busy Soho is already deserted at end of first curfew weekend after streets were packed with revellers all leaving bars together at 10pm on Saturday

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8778845/Londons-busy-Soho-deserted-end-coronavirus-curfew-weekend.html


Please to comment
 • Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  20 -1 - 9 in Reality; 9 ---> from Chinavirus 9 dash line on South China Sea 16:16 19/09/2020
Please to comment
Please to comment

Đây là khuôn viên của một đại học gần chỗ tôi ở. 


 • Subtract Multiply  like this.
  • Subtract Multiply  Đã ! Khuôn viên nhiều trướng ĐH ở VN chật hẹp do chính sách củ chuối xưa kia muốn nhét các trường ĐH vào thành phố, thủ đô.. 18:21 17/09/2020
Please to comment

Khi nào hết cúm Tàu mọi nguời đến thăm nuớc Anh nhé. Có những ngôi làng và cảnh đồng quê rất đẹp.


 • Lê Quang Huy, SamuraiGenghiskhanNinja  and  2 others  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Ts Tĩnh Lê Trung Tĩnh  nếu có cung tần mỹ nữ cầm kỳ thi họa ...đối ẩm giao bôi nữa ;) "chim ưng đại bàng sẽ hạ cánh" 03:35 20/09/2020
  • Tran Thi Diem Chau  Bất ngờ nhe mình thấy Đức quảng cáo Ha Long du lịch Vietnam 04:54 20/09/2020
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

13072 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (776)