Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

3502 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (939)

Vài mẹo học ngoại ngữ

a- Hãy cứ bập bẹ- mặc kệ văn phạm!

Với 1 người Âu, Mỹ vất vả nói tiếng Việt, khi ấy thiện cảm ta dành cho anh/chị ấy nhiều hơn. Quan trọng hơn, ta biết anh ấy sở hữu hơn một thứ tiếng, tức tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt.
Vậy thì chúng ta cũng phải tự tin khi bập bẹ bất kỳ ngôn ngữ mới nào, bởi ta đang giàu kia mà (biết ít nhất 2 thứ tiếng). Có được sự dạn dĩ này là rất quan trọng để đối thoại một thứ tiếng khác Việt ngữ.
Thoạt đầu cứ bất chấp văn phạm đi cái đã. Một danh từ một động từ cộng với ánh mắt, khoa tay là có thể xong 1 ý diễn đạt. Đừng sợ bị chê “Nói tiếng bồi”

b- Tích lũy từ bằng nghe nói đọc viết
Tôi đọc một tài liệu nói rằng nghe nói đọc (to) và viết 1 từ 17 lần thì ta sẽ sở hữu từ ấy. Vậy nên hãy lục lại các sách báo cũ mà ta đã đọc rồi, đọc lại nhiều lần để tăng tần số lên nhằm nhớ cho lâu các từ này. Bởi lẽ các từ ta đã học thì đã va chạm với
chúng vài ba lần rồi. Ta dùng lại thì sẽ tiết kiệm thời gian (buộc phải học)17 lần.

Some hacks for learning foreign languages

a- Just say it! To hell with grammar!
For a European, American who struggles to speak Vietnamese, then we Vietnamese sympathizes with him / her more. More importantly, we know he/she owns more than one language, his mother tongue and Vietnamese.
So we also have to be confident when speaking with difficulty English or any new language, because we're rich there (know at least 2 languages). Having this boldness is very important to dialogue with another non-Vietnamese language.
At first just ignore the grammar. A noun with a verb plus the eyes, the hand gesture can complete an expression. Do not be afraid of being criticized "Talking cheap English"

b- Accumulate words by listening and speaking
I read a document saying that reading and reading (loud) and writing 1 word 17 times, we will own the word. So go back to the old books and newspapers that you've read, reread them several times to increase the frequency to remember these words for a long time. Because the words we learned have collided with them several times already. If we use it again, it will save time (must learn) 17 times.

Còn Tiếp- Continuing
+1

 • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  8 others  like this.
  • Le Vinh Truong  just shared this status/Activity with Dong Nguyen , Huy Lam , Lê Quang Huy , Đoàn Nghiêm , Nguyễn Kim Khánh ( New) , VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA See more 14:43 01/08/2019
  • Le Vinh Truong  Có thể học ngoại ngữ bằng cách chửi thề và nói bậy. Tốc độ nhớ từ cực kỳ nhanh. Nhưng tôi chỉ nêu ra để tham khảo, không khuyến khích! 17:16 01/08/2019
  • Fred Le  Cảm ơn bác Khánh! Tôi có tổng kết và sẽ post trong vài ngày. Ít s really crazy true. Tôi hát các bài Pháp và Hoa 20 năm nay... và nói luôn ngôn ngử đó! 21:07 02/08/2019
Please to comment

Le Vinh Truong

3502 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Business
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (939)