Status of Hoàng Nhất Phương

Hoàng Nhất Phương

373 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Santa Ana
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Trùng lai kỳ ngộ luân hồi là em

Contact list (12)

Tấm hình thật đẹp của Chị Diễm Châu.
Không biết tác giả cảm nhận gì, khi nhiếp hồn băng tuyết qua ống kính

Riêng P nhìn thấy "Người không đến chiều ngây. Tuyệt vọng than lệ đầy.
Tuyết rơi hồn tan gẫy. Sầu bao giờ vơi đây."

Ý niệm hoang hoải buồn, duyên khởi từ bóng trong hình.
Thinh lặng ghi lại, mời chị Diễm Châu và gia đình Livenguide cùng chia sẻ

hđnp
_________________________________________________________________________

Tuyết Rơi

*

Tuyết rơi! Rơi lấp ngày
Người không đến chiều nay
Tuyết rơi! Rơi lấp ngày
Trắng lạnh màu lắt lay

Cành khô thân không lời
Giòng lệ trắng chơi vơi
Cô miên hoàng hôn đợi
Ngày tàn buông qua đời

Người không đến chiều ngây
Tuyệt vọng than lệ đầy
Tuyết rơi hồn tan gẫy
Sầu bao giờ vơi đây

Tuyết rơi hồn tan gẫy
Người không đến chiều ngây
Tuyết rơi hồn tan gẫy
Đông chí nào bão xây

Buồn mặc nhiên bất động
Lạnh giá lòng hư không
Thinh lặng cành khô rỗng
Thân oằn đau dõi trông

Người không đến chiều ngây
Tuyệt vọng than lệ đầy
Tuyết rơi hồn tan gẫy
Sầu bao giờ vơi đây

Hoàng Nhất Phương
5:33pm Thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2019


 • Lê Trung Tĩnh, Nguyễn Kim Khánh  and  2 others  like this.
  • Chloé TTDC  just shared this status/Activity with Tran Thi Diem Chau *FB* 12:02 02/05/2019
  • Lê Trung Tĩnh  Trời. Các bác này thật "ác" quá. Nhìn hình rồi phổ luôn thơ luôn. Hay quá! 13:23 02/05/2019
  • Chloé TTDC  Photo: FB Martin Rak Photography 18:50 22/02/2021
Please to comment

Hoàng Nhất Phương

373 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Santa Ana
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Trùng lai kỳ ngộ luân hồi là em

Contact list (12)