Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14833 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (575)

Vụ Djokovic, tôi nghĩ Úc có lẽ nên cancel visa on the ground of his false visa declaration thì đúng và chắc nhất. Cancel dựa trên public wellbeing thì mơ hồ và cũng...không dân chủ lắm. Djokovic cũng chỉ làm quyền và công việc của anh ta là đánh tennis và training hổm giờ thôi chứ đâu có đi xách động quần chúng gì đâu. Vì cancel trên ground này nên tôi nghĩ cũng có slim chance là Djokovic có thể thắng.

Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14833 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Love to travel, explore, meet new friends, share and carry out together socio-political activities. Founder and CEO of Livenguide, a social network that connects People and Activities. LivenGuide... See more

Friend list (575)