Status of BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15056 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)

Hỗ trợ chuyên môn của UNICEF Trước những tồn tại trong công tác ứng phó khẩn cấp của hệ thống bảo trợ xã hội tại Việt Nam, trong những năm qua, UNICEF và các cơ quan khác của Liên hợp quốc đã tăng cường hỗ trợ chuyên môn nhằm xây dựng Đề án đổi mới và phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (MPSARD) giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án hướng tới nâng cao mức hưởng trợ giúp xã hội và mở rộng phạm vi bao phủ tới nhiều trẻ em hơn, đặc biệt là trẻ em dưới 3 tuổi, cũng như trợ giúp khẩn cấp cho tất cả trẻ em bị ảnh hưởng.

UNICEF đã hỗ trợ chuyên môn trong công tác sửa đổi Nghị định 136, theo đó đề xuất thúc đẩy trợ giúp bằng tiền mặt thường xuyên để làm cơ sở tăng cường hệ thống bảo trợ xã hội có khả năng ứng phó với các cú sốc, trong đó có một số khuyến nghị quan trọng sau:

• Mục tiêu cuối cùng của công tác cải cách trong những năm tới là mở rộng hỗ trợ tiền mặt cho tất cả trẻ em, bắt đầu với nhóm trẻ từ 0 đến 3 tuổi.

Phúc lợi phổ quát cho toàn bộ 4.105.179 trẻ em dưới 3 tuổi (tương đương với khoảng 20% dân số trẻ em) sẽ chiếm từ 0,32% đến 0,64% GDP năm 2018. Bằng cách triển khai ở quy mô lớn, chúng ta sẽ thấy tác động rõ ràng của việc hỗ trợ tiền mặt đối với tình trạng nghèo ở trẻ em và tình trạng nghèo nói chung.

• Nguồn lực tài chính cần thiết cho các phúc lợi phổ quát của trẻ em dự kiến sẽ giảm dần theo thời gian do tốc độ tăng trưởng GDP nhanh và ổn định của Việt Nam kết hợp với xu hướng giảm tốc độ gia tăng dân số trẻ em (tức là giảm tỷ lệ sinh). Để tiếp cận toàn bộ trẻ em dưới 3 tuổi, cần phải có khoản đầu tư tương đương khoảng 0,66% GDP (nếu mức phúc lợi tăng lên 720.000 đồng hay 31 đô la Mỹ một tháng, cao gấp đôi mức hiện tại) hoặc 0,89% GDP (nếu mức phúc lợi tăng lên 1.000.000 đồng hay 43 đô la Mỹ một tháng). Các thực nghiệm mô phỏng chỉ ra rằng Đáp ứng của bảo trợ xã hội đối với COVID-19 phúc lợi phổ quát cho toàn bộ trẻ em dưới 3 tuổi sẽ chỉ chiếm 0,45% GDP vào năm 2025 và 0,32% GDP vào năm 2030 (nếu phúc lợi duy trì ở mức 720.000đồng / tháng.

 

Hỗ trợ vận hành hệ thống bảo trợ xã hội.pdf (unicef.org)


Please to comment

BVPNTE Bảo Vệ Phụ Nữ Trẻ Em

15056 Credits Price: 1.0E-11 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
  Chinese
  Spanish
  Portuguese
  Russian
  Japanese
  Hindi
  Arabic
  Indonesian
  Korean
  Turkish
  Thai
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motorcycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
  Airplane
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Finding Friends
  Travel
  Business
  Mood
  In English
  Education
  Health
  Lifestyle
  Sports
  Religion
  Nature
  Politics
  Entertainment
  Technology
  Fun
About me:

Friend list (489)