Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

10628 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)

Nếu ông Phùng Quang Thanh là một anh hùng trong thời Miền Bắc đánh Mỹ như báo chí ca ngợi sau khi ông ấy qua đời thì điều gì khiến ông ấy trở nên nhũn nhặn trước Trung Quốc xâm lược bằng cả quân sự lẫn quyền lực mềm, thậm chí lại tỏ ra lo lắng khi ngày càng có nhiều người dân phản đối hành động xâm lược này?

Please to comment

Lê Quang Huy

10628 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)