Status of Kaya Nguyen

Kaya Nguyen

918 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (94)

Kaya Nguyen kính mời các bác, cô chú, anh chị ,bạn bè trên LivenGuide :Nếu có cùng ý nguyện kết liễu đảng cộng sản Trung Quốc( CCP ), xin hãy cùng ký tên vào thỉnh nguyện EndCCP :

https://endccp.com/vi/

Tôi đã ký, đây là số chữ ký của tôi 1.026.723

Xin trân trọng cảm ơn


Please to comment

Kaya Nguyen

918 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
 • Travel
  Mood
  Education
  Health
  Nature
  Politics
About me:

Friend list (94)