Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

9947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (113)

Thừa nhiệt huyết nhưng thiếu hiểu biết pháp luật thì hóa ra là hại đồng đội. Lập luận rằng giựt, dẫm đạp cờ vàng và buông lời mạ lỵ không phải là hành vi xúc phạm quốc kỳ, vì cờ vàng không đại diện cho chính quyền Việt Nam hiện hành ư? Đúng là lá cờ vàng này chưa bao giờ là đại diện cho chính quyền Hà Nội, nhưng điều đó đâu có nghĩa là gã côn đồ nhỏ tuổi có quyền xúc phạm lá cờ biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do tị nạn cộng sản? Chính quyền sở tại nếu có xử gã này là xử cái tội xâm phạm quyền sở hữu, phá hoại tài sản của người khác và xúc phạm cộng đồng. Muốn làm nhẹ bớt tội, hoạ chăng hãy “chạy” cho gã một giấy chứng nhận tâm thần, may ra gỡ gạc phần nào. Mà xin nhớ giùm cho là cái gọi là “90 triệu người dân Việt Nam” đứng đằng sau kẻ côn đồ này không có tôi nhé. Tôi không bao giờ ủng hộ những hành vi vô văn hoá này.

 • Lê Trung Tĩnh, Kaya Nguyen  like this.
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 21:20 04/05/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  "Thừa nhiệt huyết nhưng thiếu hiểu biết pháp luật thì hóa ra là hại đồng đội." 03:16 05/05/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Có người bênh nó đó anh Huy Lê Quang Huy  nữ luật sư xinh đẹp mới nổi tiếng Trần Kiều Ngọc tại Úc. Xem clip nghe Đặng Hoài Anh phản biện mà bình tĩnh thật hay 22:09 10/05/2021
Please to comment

Lê Quang Huy

9947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (113)