Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

15873 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (944)

Mấy hôm nay nói chuyện với ba mẹ từ nhiên thấy muốn biết về ngôi nhà nơi mình đã sinh ra và ở đến 6 tuổi. Nghe kể lại mới thấy đó là những ngày quá khổ cực của gia đình sau 1975, đến nỗi những khó khăn của cuộc đời mình đã trãi qua chỉ còn là chuyện nhỏ.

Những cái gì nhớ về ngôi nhà của gần 40 năm trước đó thật không rõ ràng gì nhưng có một thôi thúc muốn tìm lại. Giống như một kiểu tìm về quá khứ trong mấy chuyện của Modiano rue des boutiques obscures kể chuyện những con người bị chiến tranh và đổ vỡ ám ảnh đến mất trí. Họ lần tìm về những ngày tháng cũ trước đệ nhị thế chiến qua những con đường mờ tối và những góc cà phê và những câu chuyện lác đác của những người đã gặp nhân vật: một người chủ nhà trọ, một tay viết văn hay một thám tử tư...


 • Chloé Thi Diem Chau Tran  like this.
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  Tĩnh ơi (: Sáng tạo ra cỗ máy thời gian đi rồi...nhấn nút "LVG" ! 14:08 30/04/2021
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

15873 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (944)