Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

15873 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (944)

Thông tin thời FB và quá nhiều group chat nhiều khi làm mình muốn phát...điên. Thoát ra khỏi các group nhất chắc là tôi. Tôi còn muốn thoát quách cái FB và lập một giang sơn mới mà. Vậy mà cũng đâu phải thoát được hoàn toàn đâu vì thiên hạ và vận động cuộc đời vẫn ở ngoài kia.

Có lẽ thật đẹp nếu mình thoát được hết. Nhiều lúc nhiều người thân lắm làm bực mình quá muốn thoát hết cho rồi. Nhưng chắc cũng sẽ buồn lắm nên thôi.

Về kỹ thuật xữ lý với Messenger thì lâu lâu bật chế độ mute (bấm nút mute bên tay phải của group) thì các trao đổi sẽ không bip bip mình hoài. Nhiều khi đang bận công việc, biết tin người thân nhập viện mà có group nó cứ bàn chuyện đi chơi, khoe xe mới, mute nó cho khỏe, nhưng cũng biết là không thoát ra.

Cũng giống như trong đời, lâu lâu bật chế độ không biết không nghe không thấy, nhưng cũng không dám bật lâu, và cũng chưa nên thoát ra. 


 • Trần Kim Thập, Chloé Thi Diem Chau Tran  and  1 others  like this.
  • Chloé Thi Diem Chau Tran  Herr Dr LVG Lê Trung Tĩnh  sorry chị thì hay khoe CHÚA JESUS có người cũng ném đá: chán quá, :(... Giờ thì lo không biết có làm em muốn phát ...điên không ? 14:11 30/04/2021
   Lê Trung Tĩnh  :)) 19:37 30/04/2021
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

15873 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (944)