Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

15710 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (942)

Tôi vừa mới post về Lá thư gửi Tổng thống và Quốc Hội Hoa Kỳ. Đây là lá thư trước đây chúng ta đã gửi cho Tổng thống Donald Trump và Quốc Hội Hoa Kỳ. Tôi chỉ sửa lại duy nhất một điểm là thay người nhận từ cựu TT Trump thành TT Biden.

http://bit.ly/Sign-letter-to-US-President-and-Congress

Tôi cũng hiểu rằng có thể một số bạn đã ký tên nhưng không muốn còn trong danh sách chữ ký nữa vì thay đổi duy nhất bên trên. Mặc dầu đây là điều tôi không mong muốn nhưng nếu có ai muốn như vậy thì nói cho tôi biết và tôi sẽ lấy tên ra với lời cảm ơn mà không có suy nghĩ gì khác.

Tôi cũng sẽ dần gửi thư này đến lãnh đạo các nước EU, Ấn Độ, Nhật, Nga, và NATO.

Mong các bạn tiếp tục ký tên và chia sẻ. Tôi vẫn luôn nhận chữ ký, gửi thư đi và cập nhật tình hình.


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

15710 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (942)