Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

9947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (113)

Sự quì lạy các vua chúa, quan lại ngày xưa là một hình thức hạ thấp nhân phẩm tồn tại trong một thời gian dài trong các chế độ phong kiến Á Đông. May mắn thay, nó đã biến mất cùng với sự cáo chung của các chế độ này. Thậm chí ở Việt Nam, ngay khi vừa chấp chính ông vua Tây học Bảo Đại đã bãi bỏ ngay hình thức hạ thấp phẩm giá người khác này. Sự phủ phục cúi đầu cong gối về mặt hình thể đã không còn kể từ đó. Nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại sự phủ phục ẩn khuất trong tâm thức nhiều người và được nuôi dưỡng bằng sự sợ hãi hoặc sự xu nịnh.

Please to comment

Lê Quang Huy

9947 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (113)