Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

15873 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (944)

If you substitute digital platforms for textile mills, machine learning for the steam engine, current dynamics echo those of that era. Then, Karl Marx was scribbling The Communist Manifesto. Today, radical blogs and viral tweets voice similar outrage. Mark Carney, former Bank of England Governor, on FT.

 • Kaya Nguyen, Vũ Sơn Hải  like this.
  • Vũ Sơn Hải  có thêm chế độ dịch tự động thì hay quá a ak ! .
   thêm chế độ ẩn danh sách bạn bè nữa
   lập Guid group nhỏ riêng
   15:20 25/03/2021
   Lê Trung Tĩnh  Nếu em xem trên Google thì có thể dùng chế độ dịch của Google. Trong version web có thể chat và tạo group. Em xem thêm các chức năng ở trang này https://www.livenguide.com/user/1350-huong-dan-su-dung.html 18:24 25/03/2021
   Kaya Nguyen  Nếu bạn cần dịch tiếng Việt thì có thể tạo thêm tk LVG từ Chrome để được dịch từ nhiều ngôn ngữ . 20:17 26/03/2021
   Lê Trung Tĩnh  Không cần tạo thêm tài khoản. Một tài khoản (mail +pw) có thể dùng trên app hay trên web (Chrome hay bất cứ trình duyệt nào). Have a nice weekend :) 21:02 26/03/2021
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

15873 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motorcycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Sports
  Nature
  Entertainment
  Technology
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Friend list (944)