Status of Katherine Nguyen

Katherine Nguyen

169 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

#tieungoclongnu #rongnhobe

Contact list (4)

Kẻ ngu có thể không ác, nhưng kẻ ác chắc chắn là kẻ ngu, vì nếu khôn ngoan hẳn sẽ biết: chỉ ai biết yêu thương mới có được hạnh phúc trọn vẹn 

(Nguyễn Quang Hòa)


Please to comment

Katherine Nguyen

169 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Hồ Chí Minh city
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

#tieungoclongnu #rongnhobe

Contact list (4)