Status of Chloé TTDC

Chloé TTDC

12737 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (214)

Một trong những người chết oan uổng này đã từng  lên tiếng cảnh báo Coronavirus,  nhưng ngay thời điểm đó Tập đón Tết và hop mặt với Cambodia mặc cho dư luận  phẫn nộ. 

Tin bác sĩ Lương 1 năm trước trên đài DW .

 

https://youtu.be/ccW5OPhkcfkPlease to comment

Chloé TTDC

12737 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Interest:
About me:

Contact list (214)