Status of Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

784 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (29)

Fun

"Sâm cầm" là chim ở phương Bắc, bé Lê ở miền Nam gọi "cò...cò". "Cá Mập" thì cũng từ phương Bắc nên "sợ", Má phải ôm và ấp .
Bây giờ Coronavirus bé Lê sẽ nói "giặc...giặc" Má bắt đeo khẩu trang là câm nín ngay trong bối cảnh bảo vệ quyền lợi hiện tại.


Please to comment

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

784 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Contact list (29)