Status of LVG FUN

LVG FUN

7679 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Người Đức nói biết cười là biết khỏe mạnh. Tự trào, tự cười mình thì ắt hẳn là khỏe-vô-địch ! ^^ A sense of humour is the only divine quality of man.... See more

Contact list (230)

Fun

Tiếng thở như lời than
Bao đêm thao thức thật thà
Tìm tòi chân lý, té ra tầm ruồng!

-Bùi Giáng-

(FB 1.2.2020)


 • Lê Trung Tĩnh, Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  and  1 others  like this.
  • Chloé TTDC  just shared this status/Activity with Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em 23:06 01/02/2021
  • Chloé TTDC  "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ / Mặt trời chân lý chói ngang tim" 23:08 01/02/2021
  • Chloé TTDC  Vậy là Giáng đã cay cú tặng cho Hữu 3 câu nhé Hữu 23:25 01/02/2021
  • LVG FUN  Con lạy các cụ Thi Sĩ con gọi first name của các cụ như bên trời Tây này cho dzui các cụ please Do not d i s l i k e con nhé thank you 00:18 02/02/2021
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  Chắc các cụ ok 21:12 16/02/2021
Please to comment

LVG FUN

7679 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Người Đức nói biết cười là biết khỏe mạnh. Tự trào, tự cười mình thì ắt hẳn là khỏe-vô-địch ! ^^ A sense of humour is the only divine quality of man.... See more

Contact list (230)