Status of Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

470 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Photo: Painting of Akiane Kramarik https://akiane.com/

Contact list (28)

Cao Nguyen

it2dSpoo0nf tsStsoreudd.o  · 

Như Hoa

nhiều người bảo em như Hoa

vậy anh muốn biết em là hoa chi

Cúc, Lan, Hồng, Phượng, Dã Quỳ

Đào, Mai, Cẩm Chướng, Tường Vi, Dạ Quỳnh ...

biết tên để chọn nét nhìn

theo từng hoa với lộ trình nguyên khai

có hoa khép tối mở ngày

có hoa đêm mới phô bày sắc hương

có hoa phong cách khác thường

có hoa giản dị chân phương dễ nhìn

có hoa ẩn nét nhu tình

có hoa thể hiện dáng hình mảnh mai ...

hỏi để biết, nếu có ngày

phải duyên mà gặp hoa này là em

khỏi lòng ngớ ngẩn truy tìm

đã hoa có mặt trong tiềm thức xưa ?

Cao Nguyên
https://www.youtube.com/watch?v=2-1q0CgL3DA

 Please to comment

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

470 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Photo: Painting of Akiane Kramarik https://akiane.com/

Contact list (28)