Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14465 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (885)

Bó tay Facebook!!

Le Trung Khoa

https://www.facebook.com/le.t.khoa.1/posts/10225621383629414

Tài khoản Facebook của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa được mở lại để ông tiếp tục “Tát cạn đầm lầy“ và “Tìm thủy quái” tới 20/1

Đểu hơn nữa, cậu Mark cho gỡ bỏ luôn chức danh Tổng thống của Trump, thay vào đó chỉ là 1 tay “Ứng viên chính trị” làng nhàng


 • Lê Lan Đình, Tran Thi Diem Chau  and  1 others  like this.
  • Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em  #Respekt ! #Respect the Law 04:53 11/01/2021
  • Phan Thành Khương  Thằng này lấy vợ Tàu nên hư hỏng hoàn toàn. 16:26 11/01/2021
  • Tran Thi Diem Chau  Sorry anh Khương tôi dislike vì anh chỉ trích người vợ, Nếu lấy vợ Việt Nam thì sao 07:56 12/01/2021
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14465 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (885)