Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14301 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (880)

Dầu bạn là ai, TT Mỹ hay người chán ghét fake news, người muốn tự do ngôn luận đến tận cùng hay người bán hàng trên mạng. Bạn cũng sẽ thấy không sớm thì muộn KHÔNG THỂ tiếp tục lệ thuộc vào một mạng xã hội duy nhất.

Ai rồi cũng tới lượt thôi. Tôi đã nói những điều này rất lâu trước câu chuyện về TT Trump.

Đó là lý do chúng tôi sáng lập và phát triển Livenguide https://www.livenguide.com/


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14301 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (880)