Status of Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

461 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Photo: Painting of Akiane Kramarik https://akiane.com/

Contact list (28)

https://www.youtube.com/watch?v=ixYr1Hnb50k

Tôi khóc, khóc thật nhiều

Quê hương sao còn đau yếu

Tôi mơ, mơ để làm gì

Tôi về, về đây làm chi

Đêm qua tôi vừa kịp mơ

Thấy em đứng hát bên đồi

Nụ hôn còn chưa kịp tới

Nước mắt đã vội tuôn rơiPlease to comment

Bảo vệ Phụ nữ Trẻ em

461 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Night
  Weekday
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Photo: Painting of Akiane Kramarik https://akiane.com/

Contact list (28)