Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14264 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (878)

Dịch bệnh xuất hiện lại tại China: https://tuoitre.vn/so-ca-mac-covid-19-tang-gap-doi-thu-tuong-trung-quoc-noi-khong-dung-thu-che-giau-dich-benh-2021011019302143.htm

Tự nhiên đọc tin này thấy thành phố Thạch Nha Trang lại nhớ Thủy Hử và những kỷ niệm tuổi thơ đọc sách này lấy tàu lá dừa ra múa kiếm.


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14264 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (878)