Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14266 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (878)

Thông báo của cuộc Bầu cử lãnh đạo nước Việt Nam dân chủ

Ngoài những Ứng cử viên trong danh sách ban đầu, mọi người có thể đề nghị một Ứng cử viên khác mà mình muốn. Ứng cử viên khác nào được nhiều phiếu sẽ thay Ứng cử viên ít phiếu nhất trong danh sách ban đầu. Ví dụ như ông Nguyễn Gia Kiểng đã lấy được vị trí của một Ứng cử viên Cộng sản trong danh sách chính thức. Đơn giản vì có nhiều người bầu cho ông Kiểng, dầu ông không có trong danh sách ban đầu.

Quy tắc này nhằm không giới hạn số ƯCV trong những người được đề ra ban đầu. Nó cho phép mọi người tự do đề nghị ƯCV mình thích, thậm chí tự ứng cử, và vận động cho người đó.

Để ghi nhận lựa chọn này của mọi người, chúng tôi cũng ghi tên các Ứng cử viên khác này vào một danh sách trong form bầu cử. Với hy vọng sẽ có nhiều người bầu thêm cho ƯCV khác đó, và đa dạng hóa số Ứng cử viên.

Gần đây được biết có vài người không muốn có mặt trong danh sách trên, vì vậy chúng tôi sẽ không ghi tên họ vào đó nữa. Đó là ông Nguyễn Ngọc Già (2 phiếu), bà Tạ Phong Tần (2 phiếu), ông Đặng Chí Hùng (1 phiếu).

Chúng tôi mong rằng sau khi đọc những dòng này các ông, bà trên nếu có suy nghĩ khác thì chỉ cần nói để chúng tôi ghi tên lại vào danh sách, với sự cảm ơn và tuyệt không có ý gì khác.

Ngoài ra chúng tôi cũng xin phép được lấy tên ông Lý Tống (1 phiếu) ra khỏi danh sách đề cử thêm của mọi người, vì ông đã qua đời.

Chúng tôi luôn ghi lại cẩn thận và công khai các thay đổi trong danh sách ƯCV. Bài viết này cũng chỉ nhằm mục đích đó.

Như lời cảm ơn, xin gửi đến các ƯCV và mọi người bài hát của Đại tá Nguyễn Văn Đông, qua giọng ca Lê Vĩnh Trương:

http://levinhtruong.free.fr/.../PHIEN%20GAC%20DEM%20XUAN.mp3

Tuyệt đối công bằng, trung thực, tôn trọng tất cả các ƯCV và đảng phái. Mời các bạn tham gia và chia sẻ đường link vào cuộc bầu cử https://baucudanchulink.wordpress.com.

(Các Bạn và Lê Trung Tĩnh)


Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14266 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (878)