Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

11445 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany. Photo profile: Martin Rak Photography, martin.rak@volny.cz

Contact list (212)

"Ta đi lang thang theo ngày tháng, theo đời hoang

mang buồn đi bốn phương trời.

Ta đi rong chơi như là gió, như là mây

đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang trên đồi vắng, qua rừng sâu

cho tâm hồn hết âu sầu

Không còn nhớ, không còn thương

bóng người xưa quên thề cũ

Không còn nhớ, không còn thương

mối tình xưa quá bẽ bàng.

Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng

chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi

Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó,

không ai kêu ta, có ai gặp ta.

Ta đi bơ vơ bên ghềnh đá, trên sườn non

chân ngựa hoang bước mơ hồ.

Ta đi rong chơi bên bờ suối, theo bầy nai

đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi lang thang quên ngày tháng, quên trần gian

quên nhân tình đã quên mình

Xin một sáng trong mùa đông, trên nệm êm lá vàng úa,

không còn nhớ, không còn thương

ta nằm im chết bên đường."

Hoàng Thi Thơ
https://www.youtube.com/watch?v=e86olgS2Omw



 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  just shared this status/Activity with FBfriend 20:50 09/01/2021
Please to comment

Tran Thi Diem Chau

11445 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany. Photo profile: Martin Rak Photography, martin.rak@volny.cz

Contact list (212)