Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)

Nghĩa Dũng Đài- Nghĩa trang VNCH

Tôi vẫn đến nơi ấy và ngồi trầm mặc trong một hồi lâu vào những dịp cuối năm. Đốt lá rụng, đốt hương trầm và bật khúc nhạc "Người ở lại Charlie" để sưởi ấm những mảnh hồn chưa khuất nẻo.

Hào kiệt và nghĩa dũng đời nào, phe nào cũng có. Nhưng âm linh những người lính ngắn số, chiến hữu của cha anh tôi đã nhiều năm không hương khói.

Lắng nghe buổi chiều dần trôi về tịch diệt, lắng nghe những bước chân người như tìm về hơi ấm cuối năm, tôi nghe thấy trong sự suy tàn những hạt mầm của một mùa Xuân đang sang.

+1

 • Lê Trung Tĩnh, Lê Lan Đình  and  3 others  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Cảm ơn anh Le Vinh Truong  04:07 02/01/2021
  • Trần Kim Thập  Lịch sử còn đó và rất dài. Nguyện cầu anh linh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi hòa quyện cùng hồn thiêng sông núi Việt Nam. 09:59 06/01/2021
Please to comment

Le Vinh Truong

2743 Credits Price: 60 USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sóc Trăng
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • English
  French
  Chinese
  Japanese
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Train
  Cruise ship
  Motobicycle
  Foot
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Day
  Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Food & Drink
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Religion & Philosophy
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Contact list (777)