Status of Yen Son

Yen Son

147 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Houston
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chủ tịch tập đoàn thất nghiệp. Giám đốc cơ quan nhà báo.

Contact list (7)

Bão lụt ở quê nhà, YS xin chia sẻ với cả nhà một sáng tác, phổ nhạc từ bài thơ của thi sĩ Hoàng Phong Linh

Nước Trôi Mồ Mẹ

Chúc vui đầu tuần.

YS


Please to comment

Yen Son

147 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • United States - Houston
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Foot
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Art & Culture
  Politics & Social Activities
  Education & Family life
About me:

Chủ tịch tập đoàn thất nghiệp. Giám đốc cơ quan nhà báo.

Contact list (7)