Status of Lê Trung Tĩnh

Lê Trung Tĩnh

14465 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (885)

 

CLUE GAME: USA

 

Good morning all! During the USA elections and having Thanksgivings’ Day and Black Friday coming this week, the topic of this month clue game is obviously USA! Please find below 10 pictures of 10 USA’s states shape. If you can crack the name of states, then please answer this email with them. As it can be hard, please find the list of the answers… so you just need to link them!

HAWAII

FLORIDA

NEW YORK

NEW MEXICO

ALASKA

TEXAS

CALIFORNIA

PENNSYLVANIA

GEORGIA

MICHIGAN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

 


 • Tran Thi Diem Chau  like this.
  • Tran Thi Diem Chau  Ts TĨnh Lê Trung Tĩnh  ơi VN nhiều province quá có thể gộp nhiều tỉnh thành các tiểu bang, mỗi bang có chính sách công thích hợp tương ứng kg? Clue Game FOR Demo-VN :))) 03:02 24/11/2020
Please to comment

Lê Trung Tĩnh

14465 Credits Price: 16 USD/hr
 • Location:
 • United Kingdom - London
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Bus
  Car
  Motobicycle
  Boat
  Bicycle
 • Availability:
 • Night
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Sports & Adventures
  Politics & Social Activities
About me:

Đam mê đi, khám phá, gặp gỡ những người bạn mới, chia sẻ và làm cùng các câu chuyện chính trị-xã hội. Sáng lập và điều hành Livenguide, mạng xã hội kết... See more

Contact list (885)