Status of xuan

xuan

360 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Khánh Hòa
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I want my country to grow up

Friend list (5)

Khi nào Việt Nam thoát khỏi màn mà tôi tạm gọi là đấu tố mỗi khi cuối năm. Cứ mỗi cuối năm nào là Phiếu đánh giá công chức, Bản kiểm điểm, mỗi người luân phiên đọc trong cuộc họp phòng rồi mọi người như thể đấu tố nhau, thật là mệt mỏi. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 rồi như thể đang ở đầu thế kỷ 20 mà miền Bắc đã từng áp dụng thời đó.


 • Lê Trung Tĩnh  like this.
  • Lê Trung Tĩnh  Nhưng nó có làm cho tổ chức rút kinh nghiệm thật sự và tốt lên không bác xuan  ? 13:08 16/11/2020
  • xuan  Chẳng tốt lên gì cả, nó cứ lẫn quẩn từ năm này qua năm khác. Lúc đầu mới họp xong thì những ai bị nói lên trong cuộc họp thì có cải thiện, nhưng sau đó thời gian thì đâu lại vào đó, anh Tỉnh à. Như thế năm này qua năm kia, nó cứ lẫn quẩn. Chắc là do cơ chế xã hội chủ nghĩa 10:09 17/11/2020
   Lê Trung Tĩnh  Chắc phải lo là nếu không thay đổi thì bị thay đi thì sẽ phải thay đổi thật sự 11:02 17/11/2020
  • xuan  Làm trong cơ quan nhà nước, ít bị thay đi trừ khi lỗi của anh lớn quá thì mới bị lên đường thôi. 11:20 17/11/2020
Please to comment

xuan

360 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Khánh Hòa
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
 • Transports:
 • Motorcycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  In English
  Education
  Lifestyle
  Sports
  Religion
About me:

I want my country to grow up

Friend list (5)