Status of Lê Quang Huy

Lê Quang Huy

10704 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)

Một thời đã qua...

Ngày 26/10/1955, sau một cuộc trưng cầu dân ý, quốc trưởng Bảo Đại của Quốc gia Việt Nam bị phế truất, thủ tướng Ngô Đình Diệm trở thành quốc trưởng. Quốc trưởng Ngô Đình Diệm tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến cho Quốc gia Việt Nam. Quốc hội này ban hành Hiến pháp đổi tên Quốc gia Việt Nam thành Việt Nam Cộng hòa với người đứng đầu là Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Sau đó ngày 26/10 trở thành ngày Quốc khánh của Đệ nhất Cộng hoà cho đến khi nổ ra cuộc đảo chính ngày 01/11/1963.


Please to comment

Lê Quang Huy

10704 Credits Price: USD/hr
 • Location:
 • Vietnam - Sài Gòn
 • Gender:
 • Male
 • Languages:
 • Vietnamese
  English
  French
 • Transports:
 • Motorcycle
  Bicycle
 • Availability:
 • Weekend
 • Interest:
 • Travel
  Sports
  Religion
About me:

Born in 1964, Hubby to one, Daddy to two, Friend to many.

Friend list (116)