Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

10508 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)

Truong Tran Thi

m20. tmOgkototrbhcSpeosrou unheunmsh 17:orfoded3hd0  · 

CUỐI NGÀY ĐÀN BÀ Thương nhớ hoa hồng. Một bông đã khó, nhưng yêu quá bó hoa nên tham lam vẽ tất. Chưa xong, nhưng ngày đã hết, đưa tạm lên đây.


Please to comment

Tran Thi Diem Chau

10508 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)