Status of Tran Thi Diem Chau

Tran Thi Diem Chau

10484 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)

Chau Tran

 hat ein neues Foto hinzugefügt — auf der Suche nach Gebeten mit 

Chi Perrie

 und 

48 weiteren Personen

.

tr1ci SSopSdonsorttedd.  · 

"Làm ơn cầu nguyện cho tôi và Vietnam của lòng tôi"

Please #PrayForVietnam #VietnamStaystrong

Please #prayforme!

“Hỡi mỗi người trong anh em, hãy ăn năn và chịu phép báp têm, cầu xin nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ để được tha tội. Và mỗi người sẽ nhận được ân điển Chúa Thánh Linh. "

(Acts 2 - #Pentecost Phi-e-rơ)

Vì lời tiên tri không bao giờ có nguồn gốc từ ý muốn của con người, nhưng các nhà tiên tri, mặc dù là con người, đã nói từ Đức Chúa Trời khi họ được Đức Thánh Linh dẫn dắt".

(2 Phi-e-rơ 1:21)


Please to comment

Tran Thi Diem Chau

10484 Credits Price: 1 USD/hr
 • Location:
 • Germany - Bonn
 • Gender:
 • Female
 • Languages:
 • Vietnamese
 • Transports:
 • Availability:
 • Day
 • Interest:
 • Art & Culture
  Nature & Environment
  Religion & Philosophy
About me:

I live in Bonn, Germany.

Contact list (194)